יום ש', ג’ בתשרי תשע”ח

לחצו כאן לצפייה בעיתוןעיתון מחצית א