יום ג', ה’ באב תשע”ח

צוות חינוכי בית ספר "ארגמן" – שנה"ל תשע"ו רשימת אנשי צוות לשנה"ל תשע"ו ותפקידם שם המורה כיתה/מקצוע תפקיד יפית שיר מנהלת ביה"ס סיון מזרחי א1 מחנכת פנינה סוצקי א2 מחנכת רחל עוקשי א3 מחנכת + רכזת תקשוב + רכזת קרן קרב מור לוי ב1 מחנכת צביה דוד ב2 מחנכת לימור גודוביץ ב3 מחנכת + רכזת עברית א-ג מורן חדות ג1 מחנכת ליאת פוקס ג2 מחנכת + רכזת חינוך חברתי ליטל פפשדו ג3 מחנכת + רכזת מדעים לירז ביטון ד1 מחנכת יהודיתה לואטן ד2 מחנכת + סגנית נאוה שבת ד3 מחנכת + רכזת טיולים עדי טל ה1 מחנכת ליאת הראל ה2 מחנכת + רכזת מתמטיקה שרית אילון ה3 מחנכת + רכזת עברית ד-ו רוית צדוק פלד ו1 מחנכת + רכזת זה"ב הגר בר אל ו2 מחנכת ענבל פוקס ו3 מחנכת רכזת מתמטיקה ענבר הירט יועצת שכבות ד'-ו' שירלי ענבה שילוב יועצת שכבות א'-ג' מורן מצרי איינס ספורט לירז חצב ספורט מור לוי מחול רעות טוויג תאטרון מאירה זוהר אנגלית לימור מור אנגלית לנדאו שירליאנגלית ענבר סתיו אומנות סונגו רוניתהעשרה בשפה ומורשת אסתי שחרור מדעים מורן חדוות מדעים איקה קוסטומורת שילובליטל רזלי מורת שילוב ורד גדעון מורת שילוב צוות המנהלה מזכירות: יעל אפשטיין ומירב אב בית: יעקב גיגי שומר: ברוך צוות טיפול בפרט יועצות – שירלי ענבה, ענבר הירט מורות שילוב – ורד, איקה, ליאל מטפלת באומנות – טליה מנתחת התנהגות- נמרה