יום ו', ה’ באייר תשע”ח

צוות חינוכי בית ספר "ארגמן" – שנה"ל תשע"ו רשימת אנשי צוות לשנה"ל תשע"ו ותפקידם שם המורה כיתה/מקצוע תפקיד יפית שיר מנהלת ביה"ס חן דיין א1 מחנכת פנינה סוצקי א2 מחנכת רחל עוקשי א3 מחנכת + רכזת תקשוב + רכזת קרן קרב סמדר בר אל ב1 מחנכת + רכזת מדעים סיון עטר ב2 מחנכת לימור גודוביץ ב3 מחנכת + רכזת א-ב + רכזת עברית א-ג ליאת פוקס ג1 מחנכת + רכזת חינוך חברתי נאוה שבת ג2 מחנכת יהודית לואטן ג3 מחנכת + סגנית אושרת לוי ד1 מחנכת מירב דור ד2 מחנכת+ + רכזת שכבה ג-ד ענבל פוקס ד3 מחנכת + רכזת מתמטיקה ליטל רזלי ה1 מחנכת רוית צדוק פלד ה2 מחנכת + רכזת זה"ב הגר בראל ה3 מחנכת + רכזת שכבה ה-ו מורן בן אשר ו1 מחנכת שרית אילון ו2 מחנכת + רכזת עברית ד-ו ליאת הראל ו3 מחנכת רכזת מתמטיקה אסנת רובינס יועצת שכבות ד'-ו' שירלי ענבה שילוב יועצת שכבות א'-ג' מורן מצרי ספורט עבטי"ת + טיולים תאיר ספורט + מחול מור לוי מחול רעות ויטה תאטרון רונית גור אנגלית לימור מור אנגלית איזבלה ליסיציה מוסיקה ענבר סתיו אומנות רנה ערבית תרצה פוטרמן מדעים מורן חדוות מדעים חגית גבאי פיצול א' שפה + חשבון+ עולים רונית סוניגו פיצול א' ב' שפה + חשבון ורד גדעון מורת שילוב צוות המנהלה מזכירות: יעל אפשטיין ואתי זהבי אב בית: יעקב גיגי שומר: חיים צוות טיפול בפרט יועצות – אסנת רובינס, שירלי ענבה פסיכולוג – איציק פיש מורות שילוב – ורד, שרית מטפלת באומנות – אילנה נועם מנתחת התנהגות- נמרה