יום ב', כא’ בסיון תשע”ט

בית - ספר "ארגמן"תקנון בית ספריתקנון בית הספר נועד להגדיר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר, לקבוע נהלים ודרכי התנהלות שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך, וזאת בהלימה לנהלי משרד החינוך.התקנון נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לזכר ולנקבה כאחד. התקנון מצוי באתר בית הספר ומוטלת חובה על תלמידים, מורים וצוות חינוכי לקרוא ולקיים אותו על מנת לשמור על סביבה מכבדת, בטוחה ומוגנת.זכויות התלמידזכותו של כל תלמיד ללמוד ולהתקדם בלימודיו עפ"י תכנית הלימודים הבית ספרית. זכות התלמיד והוריו לקבל חוות דעת לגבי התקדמות זו וכן הסברים על ציון שנקבע לו.זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומכבדת.זכותו של התלמיד שינהגו כלפיו בכבוד ותהייה הקפדה על פרטיותו. זכותו של התלמיד לדיאלוג חינוכי ומכבד. זכותו לפנות בכל עניין אל הצוות החינוכי של ביה"ס, להביע דעותיו בכתב או בעל פה באופן שאינו פוגע בזולת.זכותו של התלמיד לחוש בטוח ומוגן בתוך ביה"ס ולקבל הגנה מפני פגיעה רגשית או פיזית בין כתליו. ביה"ס מתחייב לנקוט במדיניות של "אפס סובלנות לאלימות" על מנת להעניק תחושת מוגנות לכלל באי ביה"ס ולבנות תכנית התערבות אשר מטרתה ליצור אקלים בטוח לכלל התלמידים. חלק א': אירועי אלימות זכותו של התלמיד לחוש בטוח ומוגן בבית הספר ומחוצה לו ולקבל הגנה מפני פגיעה רגשית או פיזית. ביה"ס מתחייב לנקוט במדיניות של "אפס סובלנות לאלימות" על מנת להעניק תחושת מוגנות לכלל באי ביה"ס ולבנות תכנית התערבות אשר מטרתה ליצור אקלים בטוח לכלל התלמידים. (מתוך זכויות התלמיד) התנהגויות אלימות טווח התגובה יש לשמור על ביטחונם של התלמידים ולהימנע מאלימות על כל סוגיה: אלימות מילולית - אין לנקוט באלימות מילולית כלפי הזולת. הצקות ומעשה בריונות- אין להציק או להשתמש במעשה בריונות כלפי הזולת. אלימות פיזית– יש איסור מוחלט להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה). חרם – יש איסור מוחלט להפעלת "חרם" על תלמיד/ה בשטח ביה"ס ומחוצה לו. איום או הסתה נקיטה באחת או יותר מדרכי התגובה הבאות (לשיקול דעת הצוות החינוכי): - שיחת בירור ואזהרה. - תיעוד האירוע במערכת. - דרישה להתנצלות. - יידוע מחנך הכיתה. - יידוע ההורים / הזמנה לשיחה. - מניעת הפסקה בהשגחת מבוגר. - העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה. - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - במקרה הצורך פניה ליועץ בית הספר. - במקרים חריגים שיחה עם סגנית / מנהלת בית הספר. - הזמנת הורים לשיחה עם מנהלת בית הספר. - כינוס צוות בין-מקצועי לבניית תכנית אישית לתלמיד. - הפניה לגורמי טיפול בין מקצועיים תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית. - במקרים חמורים, השעיה מחוץ לבית הספר, על פי שיקול דעתה של המנהלת / הסגנית. * במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות. "פגיעה מקוונת" מוגדרת כפעילות תוקפנית מכוונת וגלויה שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. לפגיעה מקוונת יש השלכות פסיכולוגיות, חברתיות ורגשיות שעלולות להיות קשות בעוצמתן מההשלכות של אלימות פנים-אל-פנים. בית הספר מתייחס לפגיעה זו בחומרה רבה ופועל בכל האמצעים למיגורה. כל פגיעה מקוונת בתלמידים או באנשי צוות תטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל לרבות הגשת תלונה במשטרה. התנהגויות אלימות טווח התגובה אלימות מקוונת יש איסור מוחלט לפגיעה מילולית, הפצת מידע אישי, הפצת שמועה, קללה, העלבה, נידוי והחרמה באמצעים דיגיטליים. אין להפיץ תכנים פרטיים מביכים לרבות הקלטות, צילומים או איומים באמצעים דיגיטליים . נקיטה באחת או יותר מדרכי התגובה הבאות (לשיקול דעת הצוות החינוכי): - שיחת בירור ואזהרה. - תיעוד האירוע במערכת. - פעולה להסרת התוכן הפוגעני. - דרישה להתנצלות. - יידוע מחנך הכיתה. - יידוע ההורים / הזמנה לשיחה. - מניעת הפסקה בהשגחת מבוגר. - העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה. - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - במקרה הצורך פניה ליועצת בית הספר. - במקרים חריגים שיחה עם סגנית / מנהלת בית הספר. הזמנת הורים לשיחה עם מנהלת בית הספר. - כינוס צוות בין-מקצועי לבניית תכנית אישית לתלמיד. - הפניה לגורמי טיפול בין מקצועיים תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית. - במקרים חמורים, השעיה מחוץ לבית הספר, על פי שיקול דעתה של המנהלת / הסגנית. * במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות חלק ב': חלק ב': נהלים זכותו של כל תלמיד ללמוד ולהתקדם בלימודיו עפ"י תכנית הלימודים הבית ספרית. (מתוך זכויות התלמיד) "זכותי ללמוד, לשחק, להתפתח ולקבל הזדמנות להוכיח את עצמי" "זכותי לומר את דעתי ולהביע את רגשותיי". (מתוך זכויות הילד) ההתנהגויות המצופות טיפול ואכיפה במקרה של אי מילוי הכללים. כללים להתנהגות בזמן שיעור - ישיבה במקום. - הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק. - הקשבה ולמידה. - השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. - השלמת מטלות הניתנות בשיעור. - קבלת המורה בכניסתו לכיתה בעמידה ובשקט. לשיקול דעת הצוות החינוכי: 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום הערה במערכת. 3. בניית תוכנית חינוכית אישית. 4. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים. 5. מניעת הפסקה בהשגחת מבוגר. 6. העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה. 7. כינוס צוות בין-מקצועי לבניית תכנית אישית לתלמיד. * הורדת ציון בתעודה עפ"י שיקול דעת הצוות החינוכי. הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת - יש להגיע בתלבושת האחידה: בימים ראשון עד חמישי חולצת טריקו צבעונית עם סמל בית הספר. - בימי שישי וערבי חג, חולצת טריקו לבנה עם סמל בית הספר. - בימי החורף ניתן להגיע לבית הספר עם סווטשרט (מיזע) חלק ללא סמל בית הספר: קפוצ'ון סגור או עם רוכסן. - התלמידים יגיעו בלבוש צנוע והולם: מכנסיים קצרים וחצאיות לפחות עד אמצע הירך (אין להגיע עם מכנס קרוע, חולצה גזורה וחולצת בטן). - יש להגיע עם נעלים שטוחות / סנדלים סגורים. – אין להגיע עם פירסינג או נזם באף, לק ושיער פזור או צבוע. 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום במערכת. 3. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים. 4. כתיבת הערה בתעודה . שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות, נגנים וכו') - כל שימוש בטכנולוגיה אישית אסור בהחלט (אלא אם באישור המורה). - מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגניבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). - בכל מקרה של הבאת מכשיר נייד, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגניבתו. 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום במערכת. 3. הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או הוריו. 4. יידוע / הזמנת הורים לשיחה. נוכחות ועמידה בזמנים איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור. - בהיעדרות של מעל ל– 3 ימים, התלמיד יתבקש להביא אישור רפואי. 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום האיחור במערכת. 3. גיבוש תוכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות (לאחר שלושה איחורים). 4. יידוע / הזמנת הורים לשיחה. 5. במקרים של היעדרות ואיחורים מרובים: עירוב גורמים נוספים בבית הספר: יועצת, סגנית, מנהלת. 6. במקרים חוזרים – כתיבת הערה בתעודה. 7. ביקור בית, בתיאום עם היועצת. 8. פנייה לקצינת ביקור סדיר. שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו - יציאת תלמידים מהכיתות במהלך השיעורים מותנית באישור וברשות המורה בלבד. - יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים מותנית בלווי מבוגר. 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. דיווח במערכת להורי התלמיד. 3. השלמת החומר הלימודי שנלמד בשיעור. 4. בניית תוכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו. 5. כינוס ועדה בין מקצועית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תוכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר. 6. דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצינת ביקור סדיר. ציות להוראות של צוות בית הספר - יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית. -על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי, ובכלל זה: מורה מקצועית, מורה תורנית, מורה ממלאת מקום, מדריכים וכו'. 1. קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה. 2. רישום הערה במערכת. 3. בניית תכנית אישית לתלמיד ויידוע ההורים. 4. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים. 5. מניעת הפסקה בהשגחת מבוגר. 6. העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה. 7. במקרים חמורים של התנהגות מפריעה - השעיה מבית הספר ליום אחד על פי שיקול דעת המנהלת / הסגנית. 9. כינוס צוות בין-מקצועי לבניית תכנית אישית לתלמיד. 10. במקרים חמורים ניתן להתנות השתתפות בסיור/ בטיול עתידי בליווי מבוגר, יש להודיע על כך להורים בכתב עשרה ימים מראש. * במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות. שמירה על רכוש - יש להשתמש בציוד השייך לאחר ברשות בלבד. - יש לשמור על רכוש הזולת ולכבדו. - בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו. - יש לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו. 1. ברור ראשוני של פרטי המקרה. 2. יידוע הורים לפי הצורך ותוך שיקול דעת של הצוות החינוכי. 3. אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים - שיחת אזהרה והטלת מטלה חינוכית. זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומכבדת. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר - יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל פעילות בית הספר. 1. שיחת בירור. 2. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה. 3. יידוע ההורים / הזמנה לשיחה. 4. במקרים חוזרים, כתיבת הערה בתעודה. 5. הטלת תשלום שווה ערך לנזק. כתב התחייבות אנו ההורים והתלמיד/ה החתומים מטה מצהירים כי קראנו את התקנון ואת מטרותיו . כתלמיד/ה וכהורים אנו מחויבים לתקנון על כל סעיפיו. חתימת הורים :_______________ חתימת התלמיד/ה :________________