יום ה', ד’ באב תשע”ז

בית - ספר "ארגמן" תקנון בית ספרי התקנון, המבוסס רובו ככולו על חוזר מנכ"ל,מציג את זכויות וחובות התלמידים בביה"ס. נהלים אלו נועדו להבטיח אווירה חינוכית רגועה,בטוחה ונעימה ולאפשר מסגרת לימודית יעילה ואיכותית. זכויות התלמיד זכותו של כל תלמיד ללמוד ולהתקדם בלימודיו עפ"י תכנית הלימודים הבית ספרית. זכות התלמיד והוריו לקבל חוות דעת לגבי התקדמות זו וכן הסברים על ציון שנקבע לו.זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומכבדת.זכותו של התלמיד שינהגו כלפיו בכבוד ותהייה הקפדה על פרטיותו. זכותו של התלמיד לדיאלוג חינוכי ומכבד. זכותו לפנות בכל עניין אל הצוות החינוכי של ביה"ס.זכותו של התלמיד לחוש בטוח ומוגן בתוך ביה"ס ולקבל הגנה מפני פגיעה רגשית או פיזית בין כתליו. ביה"ס מתחייב לנקוט במדיניות של "אפס סובלנות לאלימות" על מנת להעניק תחושת מוגנות לכלל באי ביה"ס ולבנות תכנית התערבות אשר מטרתה ליצור אקלים בטוח לכלל התלמידים. חלק א': אורחות חייםזכותו של כל תלמיד ללמוד ולהתקדם בלימודיו עפ"י תכנית הלימודים הבית ספרית. (מתוך זכויות התלמיד) "זכותי ללמוד, לשחק, להתפתח ולקבל הזדמנות להוכיח את עצמי""זכותי לומר את דעתי ולהביע את רגשותיי". (מתוך זכויות הילד) ההתנהגויות המצופות טיפול ואכיפה במקרה של אי מילוי הכללים. כללים להתנהגות בזמן שיעור - ישיבה במקום - הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק - הקשבה ולמידה - השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. - מילוי מטלות הניתנות בשיעור - קבלת המורה בכניסתו לכיתה בעמידה ובשקט. לשיקול דעת הצוות החינוכי: 1. שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום הערה במערכת. במקרים חוזרים: 3. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים. 4. העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה 5. בניית תוכנית חינוכית אישית. 6. הורדת ציון בתעודה. 7. במקרים חמורים של הפרעה בזמן שיעור:מתן מטלה לימודית לביצוע בהפסקה. (בהשגחת מורה אחראי) 8. כינוס צוות בין-מקצועי לדיון בנושא בניית תכנית לטיפול בתלמיד. הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת - יש להגיע בתלבושת האחידה: בימים ראשון עד חמישי חולצת טריקו צבעונית עם סמל בית הספר. - בימי שישי וערבי חג, חולצת טריקו לבנה עם סמל בית הספר. - בימי החורף סווטשירט חלק עם סמל בית הספר (קפוצ'ון סגור או עם רוכסן). - התלמידים יגיעו בלבוש צנוע והולם: מכנסיים קצרים וחצאיות לפחות עד אמצע הירך (אין להגיע עם מכנס קרוע, חולצה גזורה וחולצת בטן). - יש להגיע עם נעלים שטוחות / סנדלים סגורים. – אין להגיע עם פירסינג או נזם באף, לק ושיער פזור או צבוע. 1.שיחת בירור עם התלמיד. 2. רישום במערכת. במקרים חוזרים: 3. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים. 4. כתיבת הערה בתעודה . שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות, בנגנים וכו') - כל שימוש בטכנולוגיה אישית אסור בהחלט (אלא אם באישור המורה). - מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגניבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). - בכל מקרה של הבאת מכשיר נייד, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגניבתו. - שיחת בירור - הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או הוריו. - יידוע / הזמנת ההורים - במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן השיעור ענישה בהתאם להחלטות בית הספר על הפרות משמעת, לרבות כתיבת עבודה בנושא. נוכחות ועמידה בזמנים - איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. - היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור. - בהיעדרות של מעל ל– 3 ימים, התלמיד יתבקש להביא אישור רפואי. - יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים מותנית בלווי מבוגר. 1.שיחת בירור. 2. רישום האיחור במערכת. 3.יידוע ההורים לאחר 3 איחורים/ הזמנת הורים לשיחה. 4. גיבוש תוכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות. 5. במקרים של היעדרות ואיחורים מרובים: עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז שכבה, יועץ, מנהל. 6. במקרים חוזרים – כתיבת הערה בתעודה. 7. ביקור בית, בתיאום עם היועץ 8. פנייה לקצין ביקור סדיר (מאחריות היועץ) נוכחות ועמידה בזמנים: איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו. אין לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור. 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. דיווח בכתב להורי התלמיד. 3. בניית תוכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו. 4. קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו. במקרים חוזרים: 5. ביטוי בתעודה בסעיף נוכחות. 6. דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר. 7. כינוס ועדה בין מקצועית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תוכנת אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר. ציות להוראות של צוות בית הספר - יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית. -על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. 1. רישום הערה במערכת. 2. קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה 3. שיחה עם ההורים /הודעה בכתב להורים 4. דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה 5. בניית תכנית אישית לתלמיד 6. העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה 7. מניעת הפסקה. 8. במקרים חמורים של התנהגות מפריעה - השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל ליום אחד בבית הספר היסודי 9. במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות 10. כינוס צוות בין-מקצועי לדיון בנושא בניית תכנית לטיפול בתלמיד בתוך בית הספר 11. במקרים חמורים אפשר להתנות השתתפות בסיור/ בטיול עתידי בליווי מבוגר, יש להודיע על כך להורים בכתב עשרה ימים מראש. יש לדאוג לפעילות חלופית לתלמיד. שמירה על רכוש - אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות. - אסור לפגוע ברכוש הזולת. - בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו. - יש לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו. 1. ברור ראשוני של פרטי המקרה. 2. יידוע הורים לפי הצורך ותוך שיקול דעת של הצוות החינוכי. 3. אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים - שיחת אזהרה והטלת מטלה חינוכית. 4. לשיקול דעת של מנהל בית הספר – הגשת תלונה למשטרה או היוועצות עם גורמי רווחה. זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומכבדת. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר - יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו. 1. שיחת בירור. 2. יידוע ההורים / הזמנה לשיחה. 3. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה. 4. במקרים חוזרים, כתיבת הערה בתעודה. 5. הטלת תשלום שווה ערך לנזק. חלק ב': טיפול באירועי אלימות זכותו של התלמיד לחוש בטוח ומוגן בבית הספר ומחוצה לו ולקבל הגנה מפני פגיעה רגשית או פיזית. ביה"ס מתחייב לנקוט במדיניות של "אפס סובלנות לאלימות" על מנת להעניק תחושת מוגנות לכלל באי ביה"ס ולבנות תכנית התערבות אשר מטרתה ליצור אקלים בטוח לכלל התלמידים. (מתוך זכויות התלמיד) התנהגויות אלימות טווח התגובה - אלימות מילולית - אין לנקוט באלימות מילולית כלפי הזולת. - הצקות ומעשה בריונות- אין להציק או להשתמש במעשה בריונות כלפי הזולת. בפעם הראשונה: - עצירת האירוע - שיחת בירור ואזהרה. - תיעוד האירוע במערכת - דרישה להתנצלות - יידוע מחנך הכיתה - יידוע ההורים במקרים חוזרים: - דרישה להתנצלות בכתב וחתימת הורים - העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד, בתיאום עם המורה. - מניעת הפסקה, בהשגחת מבוגר. - הזמנת הורים לשיחה עם מחנכת הכיתה. - הורדת ציון בתעודה בסעיף ההתנהגות. - הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה". - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - במקרה הצורך פניה ליועץ בית הספר. - במקרים חריגים שיחה עם סגנן / מנהל בית הספר. - כינוס צוות בין-מקצועי לדיון בנושא בניית תכנית לטיפול בתלמיד. - הפניה לטיפול תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית. - השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים, על פי שיקול דעתו של המנהל / הסגן התנהגויות אלימות טווח התגובה אלימות פיזית– יש איסור מוחלט להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה) בפעם הראשונה: - עצירת האירוע - שיחת בירור ואזהרה - תיעוד האירוע במערכת. - דרישה להתנצלות - השעיה מההפסקה -העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד,בתיאום עם המורה - יידוע מחנך הכיתה - יידוע ההורים במקרים חוזרים: - דרישה להתנצלות בכתב וחתימת הורים - הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת/ מורה מקצועית - הזמנת הורים לשיחה עם מנהל בית הספר. - הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה" - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - במקרה הצורך פניה ליועץ בית הספר. - שיחה עם סגן / מנהל בית הספר. הורדת ציון בתעודה בסעיף ההתנהגות. במקרים של אלימות חריגה: - במקרים חמורים התלמיד יושעה במיידי עד שלושה ימים על פי שיקול דעתו של מנהל בית הספר. - כינוס צוות בין-מקצועי לדיון בנושא בניית תכנית לטיפול בתלמיד. - הפניה לטיפול תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית. התנהגויות אלימות טווח התגובה - חרם – יש איסור מוחלט להפעלת "חרם" על תלמיד/ה בשטח ביה"ס ומחוצה לו. - איום או הסתה אלימות מקוונת יש איסור מוחלט לפגיעה מילולית או הפצת שמועה או קללה או העלבה באמצעים דיגיטליים. אין להפיץ תכנים פרטיים מביכים לרבות הקלטות, צילומים או איומים באמצעים דיגיטליים . בפעם הראשונה: - עצירת האירוע - שיחת בירור ואזהרה - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - יידוע ההורים של התלמיד הפוגע והתלמיד הנפגע. - יידוע מחנך הכיתה - יידוע יועץ בית הספר. במקרים חוזרים: - דרישה להתנצלות בכתב וחתימת הורים - הטלת עבודה בנושא - במקרה הצורך פניה ליועץ בית הספר. - שיחה עם סגן/ מנהל בית הספר. - הזמנת הורים לשיחה עם מנהל בית הספר. הורדת ציון בתעודה בסעיף ההתנהגות. - הטיפול של התלמיד הפוגע יועבר לגורמים בין מקצועיים. - במקרים קיצוניים התלמיד יושעה מביה"ס. - עצירת האירוע - שיחת בירור ואזהרה, תיעוד האירוע במערכת. - פעולה להסרת התוכן הפוגעני. - יידוע מחנך הכיתה ומנהל ביה"ס. - יידוע ההורים של התלמיד הפוגע והתלמיד הנפגע. - שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט. - הטלת עבודה חינוכית בנושא הפגיעה ברשת. - ליווי התלמידים המעורבים ותמיכה בהם ע"י הצוות החינוכי, ניתן להסתייע ביועץ ביה"ס. במקרים חריגים (בעוצמה או בתדירות): ביטוי בתעודה בסעיף "התנהגות". השעיה ליום או יומיים מביה"ס, על-פי שיקול המנהל בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול בתלמיד הפוגע.

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS