בית ספר ארגמן נס ציונה

בית ספר ארגמן נס ציונה

מהנעשה בבית ספרנו

הפסקה טעימה- שכבה ו'

תלמידי שכבה ו' הפעילו "הפסקה טעימה" בה מכרו "ארוחת עשר" לכל תלמידי בית הספר.הפסקה ברוח "70 שנים למדינת ישראל".הכסף שנאסף ישמש את תלמידי שכבה ו' למימון מסיבת הסיום.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA