בית ספר ארגמן נס ציונה

בית ספר ארגמן נס ציונה

מהנעשה בבית ספרנו

שוקלים ונהנים

במהלך שיעורי הנדסה לומדים תלמידי שכבה ב' על המשקל.התלמידים בנות משקל ובאמצעותו שקלו חפצים שונים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA